Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Gwarancja uczciwości i głos
branży w Polsce

Misja PSSB

Stowarzyszenie działa od 1994 roku i grupuje największe przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej w Polsce.
 
Nasze firmy członkowskie osiągają łączny udział w rynku przekraczający 65 proc. Od początków istnienia, Stowarzyszenie stawia sobie ważne cele.
 
Najważniejsze z nich wyznaczają nasz kierunek rozwoju i definiują naszą misję.
Jako Stowarzyszenie dążymy do:
 
  •  Popularyzowania i rozwoju branży sprzedaży bezpośredniej
  •  Integracji środowiska związanego ze sprzedażą bezpośrednią,
 
  • Reprezentowania branży na zewnątrz i prezentowania wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej.
 
Nasze normy postępowania spisane zostały w Kodeksie Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, zgodnie z europejskimi i światowymi standardami sprzedaży bezpośredniej wyznaczanymi przez SELDIA oraz WFDSA.
 
Stowarzyszenie utrzymuje się i działa wyłącznie dzięki opłatom członkowskim. Ich wysokość jest określana corocznie przez Walne Zebranie Członków PSSB przy okazji uchwalania planu działania i budżetu na kolejny rok.

Kodeks PSSB

To krok milowy w zapewnieniu uczciwości i etyczności działania w sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Dowiedz się jak chronimy Twoje interesy i jakie masz prawa oraz obowiązki.

Firmy członkowskie